Dyplomy i certyfikaty

We fryzjerstwie nie ma granicy doskonałości, dlatego stale podnoszę swoje kwalifikacje. Uczestniczę w licznych kursach i szkoleniach zawodowych oraz śledzę branżowe nowinki. Znam ostatnie trendy i wiem, jak z nich korzystać. Na moich klientów czeka najnowocześniejszy sprzęt.